Przejdź do treści

Informacje dla pacjentów w zakresie przygotowań do badań laboratoryjnych

Przygotowanie do badań ma ogromne znaczenie w procesie diagnostyki laboratoryjnej i wpływa na jakość uzyskanego wyniku. Jeśli nie chcą Państwo mieć wykonanego ponownego pobrania krwi, albo ponownie przynosić moczu do badań prosimy zapoznać się i zastosować poniżej przedstawione zasady.

Jak przygotować się do rutynowego badania krwi

Przygotowanie pacjenta do badania glukozy

Przygotowanie do pobierania moczu na badanie ogólne

Przygotowanie do pobrania moczu na posiew

Pobieranie moczu z dobowej zbiórki

Pobieranie kału do badań laboratoryjnych

Przygotowanie do badań mikrobiologicznych

Jak przygotować się do testu w kierunku SARS-CoV-2