Przejdź do treści

Pobieranie kału do badań laboratoryjnych

  • Przed badaniem zaopatrz się w jednorazowy pojemnik na kał dostępny w aptekach.
  • Świeży kał pobiera się z kilku miejsc za pomocą łopatki/szpatułki do pojemnika, w ilości odpowiadającej wielkości orzecha włoskiego.
  • Należy unikać zanieczyszczenia materiału moczem oraz środkami chemicznymi używanymi do dezynfekcji toalet.
  • Pojemnik dostarczyć do laboratorium w jak najkrótszym czasie.
  • Jeżeli nie ma możliwości dostarczenia materiału do laboratorium bezpośrednio po pobraniu należy materiał przechować w temperaturze lodówki jednak nie dłużej niż 24 godziny.

Kał na badanie parazytologiczne pobiera się 3-krotnie w okresie 10 dni (w odstępach 2-3 dniowych).  Badanie powinno być wykonywane przed rozpoczęciem leczenia lub po upływie 1-3 tygodni po zakończeniu stosowania leków. Do defekacji nie używać czopków.

Pobranie kału na krew utajoną nie wymaga stosowania diety. Nie należy pobierać w czasie menstruacji, leczenia stomatologicznego, krwawień z żylaków odbytu, krwawień z dziąseł.  Alkohol, aspiryna i inne leki spożyte w nadmiarze w ciągu 48 godzin przed badaniem mogą dawać fałszywie dodatnie wyniki.

Kał na badanie Helicobacter pylorii Ag:

Badanie nie wymaga specjalnego przygotowania. Nie zaleca się przeprowadzania tego badania u pacjentów, u których stosowana jest obecnie antybiotykoterapia, gdyż może to wpłynąć na wynik testu. Materiał po pobraniu powinien być dostarczony jak najszybciej do laboratorium (dopuszcza się przechowywanie materiału w temperaturze 2-8 st C przez okres 24h).