Przejdź do treści

Przygotowanie do pobierania moczu na badanie ogólne

  • Przed uzyskaniem próbki moczu należy zastosować podstawowe zasady higieny.
  • Wskazane jest wcześniejsze umycie narządów moczowo-płciowych, co jest szczególnie ważne u kobiet, u których bliskie sąsiedztwo odbytu i pochwy zwiększa ryzyko możliwości zanieczyszczenia pobieranego materiału.
  • Rutynowe badania ogólne moczu wykonuje się w tzw. pierwszej porannej porcji moczu (ze środkowego strumienia). Taki rodzaj pozyskiwania materiału zabezpiecza przed uzyskaniem fałszywie dodatnich wyników zawartości białka (białkomoczu) wynikającego z długotrwałej pozycji stojącej.
  • Należy unikać spożywania związków, które mogą znacząco wpływać na zmianę barwy moczu. Dotyczy to niektórych produktów żywnościowych (głównie: buraki, jagody, rabarbar) a także leków (np. nitrofurantoina, witamina B2, fenacetyna, fenytoina, błękit metylenowy).
  • Przed pobraniem moczu nie powinno się również wykonywać nadmiernego wysiłku fizycznego, który może spowodować pojawienie się lub zwiększenie stężenia białek i ciał ketonowych w moczu.
  • U kobiet mocz nie powinien być zbierany w czasie pomiędzy 3 dniem poprzedzającym okres menstruacji (krwawienia miesiączkowego) a 3dniem po jego zakończeniu, ze względu na dużą ilość krwinek czerwonych i nabłonków uniemożliwiających uzyskanie wiarygodnych wyników badania.
  • Mocz pobiera się do suchego jednorazowego pojemnika (najlepiej jałowego, można je zakupić w aptece) w ilości ok. 100 ml z tzw. środkowego strumienia.
  • Pojemnik z moczem należy starannie opisać (imię i nazwisko, data i czas pobrania).
  • Próbkę moczu w miarę możliwości należy jak najszybciej dostarczyć do laboratorium (najlepiej w ciągu 30 – 120 min, gdyż po tym czasie może dojść do zmiany pH, a także do nagromadzenia się bakterii).