Przejdź do treści

Przygotowanie do pobrania moczu na posiew (podłoże transportowo – wzrostowe)

! Wskazane pobranie próbki moczu przed wdrożeniem antybiotykoterapii !

! Punkt pobrań przyjmuję mocz na posiew wyłącznie na podłoże transportowo-wzrostowe!

Posiew moczu (badanie bakteriologiczne) nie jest badaniem profilaktycznym.

Posiew moczu wykonuje się w przypadku pojawienia się objawów wskazujących na zakażenie dróg moczowych (częste oddawanie moczu, ból i pieczenie cewki moczowej). Stwierdzenie obecności bakterii w danej próbce moczu i określenie ich wrażliwości na antybiotyki pozwala dobrać odpowiednie leczenie. Badanie moczu na posiew zlecane jest także w celu potwierdzenia skuteczności podjętego leczenia oraz u kobiet w ciąży.

U osoby zdrowej mocz jest fizjologicznie jałowy, natomiast cewka moczowa i okolica krocza są skolonizowane drobnoustrojami. Stąd prawidłowe pobranie moczu i dostarczenie do laboratorium odgrywają decydującą rolę w uzyskaniu wiarygodnego wyniku posiewu.

Zdarza się, że jeden posiew jest niewystarczający do ustalenia rozpoznania zakażenia. Takie czynniki jak: pora pobrania próbki moczu, zbyt mała ilość wypitych płynów i zanieczyszczenie próbki podczas pobierania, mogą być przyczyną konieczności powtórzenia badania.

Dlatego też, należy pamiętać o kilku podstawowych zasadach.

Przygotowanie pacjenta do pobrania moczu na posiew:

  1. Umyć ręce bieżącą wodą z mydłem i osuszyć jednorazowym ręcznikiem.
  2. Dokładnie umyć okolice krocza i cewki moczowej bieżącą wodą z mydłem, osuszyć jednorazowym ręcznikiem:
  3. Mężczyźni: Po odciągnięciu napletka, dokładnie umyć okolice cewki moczowej, spłukać i osuszyć jednorazowym ręcznikiem.
  4. Kobiety: Dokładnie umyć okolice krocza, jedną ręką rozchylić wargi sromowe odsłaniając ujście cewki moczowej, umyć okolice cewki, spłukać i osuszyć jednorazowym ręcznikiem.

Instrukcja postępowania:

1. Wyjąć zestaw z woreczka foliowego. Odkręcić nakrętkę z umocowaną płytką i ostrożnie wyjąć z pojemnika tak, aby nie dotknąć powierzchni płytki, brzegów czy wnętrza pojemnika.

2. Pierwszą partię moczu oddać poza pojemnik, a następnie nie przerywając oddawania moczu wypełnić przygotowany wcześniej pojemnik.

3. Do pojemnika wypełnionego moczem zanurzyć płytkę (trzymając płytkę za nakrętkę) na okres około 4 sekund.

4. Wyjąć płytkę z pojemnika, odczekać kilka sekund, aż ścieknie nadmiar moczu z płytki. Mocz wylać z pojemnika. Nie dotykać płytki

5. Płytkę ponownie starannie umieść w pojemniku, zamknąć pojemnik dokręcając nakrętkę. Na załączoną etykietę wpisać nazwisko, nakleić na pojemnik.

6. Jeżeli ilość moczu jest niewystarczająca do pełnego zanurzenia płytki, można wykonać posiew polewając moczem z pojemnika powierzchnię płytki (obydwie strony)

7. Podobną technikę posiewu można zastosować, gdy mocz został pobrany do woreczka lub bezpośrednio z cewnika

8. W trakcie wykonywania tych czynności należy zwracać szczególną uwagę by nie dotykać płytki, jej brzegów i wnętrza pojemnika.

9. Pojemnik przed dostarczeniem do punktu pobrań może być przechowywany temp.  pokojowej