Przejdź do treści

Programy edukacyjne

CUKRZYCA

Edukacja jest ukierunkowana dla pacjentów z rozpoznaną cukrzycą i  ma na celu:

  • wyposażenie pacjenta w wiedzę i umiejętności życia z chorobą;
  •  umiał postępować w sposób korzystny dla swojego zdrowia;
  •  był on odpowiedzialny za własne zdrowie i świadomie brał udział w terapii;

umiejętnie prowadził samokontrolę i samopielęgnacje.

NADCIŚNIENIE TĘTNICZE

Edukacja jest ukierunkowana dla pacjentów z rozpoznanym nadciśnieniem tętniczym samoistnym i ma na celu:

  • uzyskać lepszą kontrolę ciśnienia tętniczego;
  • możliwość stosowania mniejszej liczby leków lub zmniejszenie ich dawek;
  • zmniejszyć ryzyko wystąpienia powikłań sercowo-naczyniowych;

uświadomić istoty choroby, ryzyka jej powikłań, oraz zasad monitorowania.

NADWAGA

Edukacja jest ukierunkowana dla pacjentów z BMI powyżej 30 i ma na celu:

  • zwiększenie poziomu wiedzy na temat prawidłowego żywienia;
  • uświadomienie pacjenta jaki wpływ ma aktywności fizyczna;
  • zmniejszenie częstości występowania nadwagi i otyłości;
  • zmianę nawyków żywieniowych oraz wzrost aktywności fizycznej;

uświadomienie pacjenta oraz ich rodzin o następstwach chorobowych otyłości;

Programy edukacyjne realizowane są przez lekarzy i pielęgniarki POZ poprzez porady lekarskie i pielęgniarskie oraz materiały edukacyjne.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 18.00

Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem telefonu

23 691 25 03, 23 691 26 06 lub osobiście w rejestracji.