Przejdź do treści

Programy profilaktyczne

PROFILAKTYKA GRYPY

Program adresowany jest do pacjentów z grupy zwiększonego ryzyka ciężkiego przebiegu i powikłań grypy:

 • osoby po przeszczepach;
 • osoby > 50 r. ż. (szczególnie pod 65 r. ż);
 • chorzy na astmę i inne przewlekłe schorzenia układu oddechowego;
 • osoby z chorobami serca i układu krążenia;
 • osoby z chorobami nerek;
 • osoby o obniżonej odporności (np. zakażeni HIV, leczeni immunosupresyjnie, z nowotworami układu krwiotwórczego);
 • kobiety w ciąży lub tym, które planują ciążę w sezonie grypowym;
 • pensjonariusze domów opieki i innych placówek dla osób przewlekle chorych;
 • zdrowym dzieciom w wieku od 6 miesięcy;
 • dzieci > 6 miesiąca życia przewlekle leczone ASA;
 • osoby z otyłością III stopnia (BMI ≥ 40 kg/m2).

Planowane działania:

 • Edukacja i zalecenie szczepienia
 • Kwalifikacja do szczepienia
 • Szczepienia

Częstotliwość:

 • Każdego roku w okresie jesieni

PROFILAKTYKA GRUŹLICY

Program adresowany jest do osób powyżej 18. roku życia, które nie miały w dotychczasowym wywiadzie rozpoznanej gruźlicy, a w szczególności:

 • miały bezpośredni kontakt z osobami z już rozpoznaną gruźlicą;
 • mają trudne warunki życiowe, mogące znacząco wpłynąć na wystąpienie choroby (osoby niepełnosprawne, obciążone długotrwałą chorobą, obciążone problemem alkoholowym i narkomanią, bezdomne, długotrwale bezrobotne).

Program profilaktyki gruźlicy realizowany jest przez pielęgniarki POZ.

PROFILAKTYKA CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA (CHUK)

Program adresowany jest do osób, które:

 • mają 35, 40, 45, 50 lub 55 lat ;
 • złożyły deklarację wyboru lekarza podstawowej opieki zdrowotnej;
 • u których nie została dotychczas rozpoznana choroba układu krążenia i które w okresie ostatnich pięciu lat nie korzystały ze świadczeń udzielanych w ramach profilaktyki chorób układu krążenia, obciążonych następującymi czynnikami ryzyka:
  • nadciśnienie tętnicze krwi (wartości ciśnienia tętniczego powyżej 140/90 mmHg),
  • podwyższone stężenie we krwi cholesterolu całkowitego, LDL-cholesterolu, triglicerydów i niskie stężenie HDL-cholesterolu,
  • palenie tytoniu,
  • niska aktywność ruchowa,
  • nadwaga i otyłość,
  • upośledzona tolerancja glukozy,
  • wzrost stężenia fibrynogenu,
  • wzrost stężenia kwasu moczowego,
  • nadmierny stres,
  • nieracjonalne odżywianie,
  • płeć męska,
  • obciążenia genetyczne.

Program profilaktyki chorób układu krążenia (CHUK) realizowany jest przez lekarza POZ .

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 18.00

Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem telefonu 23 691 25 03, 23 691 26 06 lub osobiście w rejestracji.