Przejdź do treści

Wydawanie wyników badań przez Medyczne Laboratorium Diagnostyczne w dniach 04.05.2021 r. – 17.05.2021 r.

Informujemy, że w dniach od 04.05.2021 r. do 17.05.2021 r. wyniki badań laboratoryjnych w formie papierowej będą gotowe do odbioru na drugi dzień po pobraniu materiału (krwi).

Wyniki w podglądzie internetowym będą udostępniane w tym samym dniu, w którym były wykonane badania. Dlatego zapraszamy do korzystania z usługi eLaborat, która umożliwia podgląd wyników badań online. Chęć
udostępnienia wyniku przez internet proszę zgłaszać podczas rejestracji w laboratorium.

Pracownicy Medycznego Laboratorium Diagnostycznego