Przejdź do treści

Zapytanie ofertowe na zaprojektowanie oraz wdrożenie strony internetowej

Zapytanie ofertowe dla zamówienia dokonywanego w trybie zapytania ofertowego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na zaprojektowanie oraz wdrożenie strony www.