Przejdź do treści

Informacja o prowadzonych rejestrach

  1. Księgi przyjęć
  2. Rejestr zarządzeń dyrektora SP ZOZ
  3. Książka skarg i wniosków
  4. Składnica Akt
  5. Rejestr Aktów normatywnych