Przejdź do treści

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

Wszelkie Sprawy związane z SPZOZ w Nasielsku można załatwiać pisemnie, elektronicznie.

SPZOZ rozpoznaje i załatwia także sprawy zgłaszane osobiście lub telefonicznie.

Sekretariat ewidencjonuje nadsyłane sprawy do SPZOZ i przekazuje do wglądu dyrektorowi.

Dyrektor przekazuje do załatwienia Zastępcy, głównemu księgowemu, kierownikom lub pracownikom merytorycznym właściwych jednostek i komórek organizacyjnych.

Odpowiedź przekazywana jest ponownie do sekretariatu i po akceptacji dyrektora, wysyłana pod wskazany adres korespondencyjny lub e-mail.