Przejdź do treści

Majątek, którym dysponujemy

Wyposażenie i sprzęt medyczny jest własnością SPZOZ w Nasielsku

Właścicielem użytkowanych przez SPZOZ nieruchomości w Nasielsku ul. Sportowa 2, Warszawska 52 oraz nieruchomości w Cieksynie jest gmina Nasielsk.

Właścicielem nieruchomości w Starych Pieścirogach jest SPZOZ w Nasielsku.