Przejdź do treści

Majątek

  1. Wartość majątku Zakładu określają:
    • fundusz założycielski,
    • fundusz Zakładu.
  2. Fundusz założycielski zakładu stanowi wartość wydzielonej części mienia jednostki samorządu terytorialnego.
  3. Fundusz zakładu stanowi wartość majątku Zakładu  po odliczeniu funduszu założycielskiego.

Wyposażenie i sprzęt medyczny jest własnością SPZOZ w Nasielsku.

Właścicielem użytkowanych przez SPZOZ nieruchomości w:

  • Nasielsku, ul. Sportowa 2;
  • Nasielsk, ul. Warszawska 52;
  • Cieksyn, ul. Sportowa 5;

jest gmina Nasielsk.

Właścicielem nieruchomości w Starych Pieścirogach, ul. Sikorskiego 5 jest SPZOZ w Nasielsku.