Przejdź do treści

Forma prawna

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nasielsku

Podstawa prawna
Ustawa z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j. Dz.U. z 2021 r. poz. 711 z późn. zm.)

Numer w Mazowieckim Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą: 000000007290

Numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego:0000001372
Numer REGON: 016457218-00027
Numer NIP: 5311501474

Statut Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nasielsku zatwierdzony uchwałą Rady Miejskiej w Nasielsku Nr V/36/19 z dnia 28 marca 2019 r.