Przejdź do treści

Informacja dotycząca korzystania z windy

  1. Wejścia do budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nasielsku, ul. Sportowa 2 są dostosowane dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Przy wejściu od strony ul. Sportowej znajduje się winda. Na zewnątrz budynku, przy windzie znajduje się tablica wskazująca, iż jest to wejście dla osób z niepełnosprawnością.
  2. Przy wejściu dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się dzwonek, którym osoba powiadamia pracownika przychodni o swojej obecności.
  3. Po otrzymaniu sygnału dzwonka pracownik przychodni jest zobowiązany do udzielenia pomocy osobie w dotarciu do konkretnego miejsca wewnątrz budynku przychodni.
  4. Na zewnątrz budynku przychodni znajduje się winda. Do windy osoby z niepełnosprawnością dotrą wchodząc z zewnątrz oraz wewnątrz wejściem dostosowanym dla ich potrzeb. Pracownik przychodni otwiera windę, wchodzi do środka windy wraz z osobą korzystającą z niej i razem udają się na I piętro. Po zakończeniu wizyty ta sama lub inna osoba zwozi pacjenta windą na dół.
    Nie dopuszcza się samodzielnej jazdy pacjenta windą.