Przejdź do treści

Transport medyczny

Skierowanie na transport sanitarny wystawia lekarz podstawowej opieki zdrowotnej. Decyzję o udzieleniu pacjentowi świadczenia transportu sanitarnego podejmuje lekarz. On też ocenia, czy transport będzie bezpłatny, lub częściowo odpłatny. Jeżeli transport ma być częściowo odpłatny, lekarz umieszcza stosowną informację na zleceniu.

  • Świadczenie transportu sanitarnego w POZ obejmuje przejazd z miejsca zamieszkania pacjenta do najbliższego świadczeniodawcy, udzielającego świadczeń we właściwym zakresie i z powrotem.
  • Czasami miejsce udzielenia świadczenia wskazane w skierowaniu na transport sanitarny nie jest tym najbliższym we właściwym, uzasadnionym względami medycznymi zakresie. Wówczas chory pokrywa koszty transportu wynikające z różnicy odległości pomiędzy świadczeniodawcą najbliższym, a docelowym.

Zlecenie na transport sanitarny wydawane przez lekarza POZ przyjmowane są w Gabinecie diagnostyczno-zabiegowy od poniedziałku do piątku w godz. 08:00 – 18:00.