Przejdź do treści

Przedmiot działania

Główny cel działania zakładu
Prowadzenie działalności leczniczej poprzez udzielanie świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia ludności zamieszkałej na stałe lub czasowo w obszarze działania zakładu.