Przejdź do treści

Administracja przychodni

Dyrektor
Maria Michalczyk

Z-ca dyrektora ds. medycznych
Mariusz Hałaj
II piętro – gabinet 304
tel. kont. (023) 691 25 03 wew. 18

Główny księgowy
Hanna Wiercioch
II piętro – gabinet 303
tel. kont. (023) 691 25 03 wew.23

Pielęgniarka koordynująca
Ewa Bombalicka
II piętro – gabinet 100
tel. kont. (023) 691 25 03 wew.25

Adres do korespondencji
SP ZOZ Nasielsk
ul. Sportowa 2
05-190 Nasielska
sekretariat@zoz.nasielsk.pl

Adres skrzynki podawczej (ESP)
SPZOZNasielsk