Przejdź do treści

Zarządzający

Dyrektor
Maria Michalczyk

Z-ca dyrektora ds. medycznych
Mariusz Hałaj
II piętro – gabinet 304


Główny księgowy
Hanna Wiercioch
II piętro – gabinet 303


Pielęgniarka koordynująca
Ewa Bombalicka
Parter – gabinet 100