Przejdź do treści

Medycyna pracy

SP ZOZ w Nasielsku, ul. Sportowa 2 – parter, tel. 23 69 12 503
Czynne w piątek w godz. 14.00-18.00

lek. med. Mucha Zbigniew
lek. med. Rękawik Dariusz
Pielęgniarka mgr Jadwiga Renkiewicz