Przejdź do treści

Misja

„Twoje zdrowie naszym celem”

Misją SP ZOZ Nasielsk jest:

  • zapewnienie profesjonalnej opieki Pacjentom,
  • promowanie zdrowia,
  • otwartość i szybkie reagowanie na potrzeby Pacjentów.

Misję staramy się wypełniać poprzez:

  • poprawę dostępności do świadczeń,
  • orientację na Pacjenta i dążenie do zaspokojenia jego potrzeb i oczekiwań,
  • podnoszenie kwalifikacji i umiejętności personelu,
  • doskonalenie komunikacji wewnętrznej i organizację pracy,
  • troskę i dobre warunki leczenia Pacjentów,
  • unowocześnianie bazy sprzętowej i technicznej.