Przejdź do treści

Struktura organizacyjna

Podmiot

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nasielsku

Jednostki

  • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nasielsku Przychodnia w Pieścirogach Starych
  • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nasielsku Filia w Cieksynie
  • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nasielsku Przychodnia w Nasielsku
  • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nasielsku Poradnia Terapii Uzależnień w Nasielsku

Organizacje wewnętrzną SPZOZ w Nasielsku określa:

Statut