Przejdź do treści

Struktura organizacyjna

Podmiot

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nasielsku

Jednostki

 • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nasielsku Przychodnia w Pieścirogach Starych
 • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nasielsku Filia w Cieksynie
 • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nasielsku Przychodnia w Nasielsku
 • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nasielsku Poradnia Terapii Uzależnień w Nasielsku

Organizacje wewnętrzną SPZOZ w Nasielsku określa:

 • Statut
 • Regulamin Organizacyjny
 • Regulamin Pracy
 • Regulamin Wynagradzania
 • Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
 • Polityka rachunkowości
 • Instrukcja sporządzania , obiegu i kontroli wewnętrznej dowodów księgowych
 • Instrukcja inwentaryzacyjna
 • Procedura bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych oraz ochrony danych medycznych w SPZOZ w Nasielsku
 • Instrukcja zarządzania Systemem Informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w SPZOZ w Nasielsku
 • Regulamin kontroli zarządczej
 • Kodeks etyki pracowników
 • Polityka jakości i środowiska