Przejdź do treści

Kontakt

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nasielsku

Adres do korespondencji:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nasielsku
ul. Sportowa 2
05-190 Nasielsk
sekretariat@zoznasielsk.pl

Adres skrzynki podawczej (ESP): SPZOZNasielsk

Przychodnia w Nasielsku, ul. Sportowa 2

Czynna codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 -18.00

tel. 23 691 25 03, 23 691 26 06

PUNKT SZCZEPIEŃ wew. 1

REJESTRACJA wew. 2

SKRETARIAT wew. 3

MEDYCZNE LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNE wew. 4

PIELĘGNIARKA KOORDYNUJĄCA wew. 5

PIELĘGNIARKI ŚRODOWISKOWO-RODZINNE wew. 6

GABINET DIAGNOSTYCZNO-ZABIEGOWY wew. 7

PORADNIA GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZA wew. 9

INSPEKTOR DS. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH wew. 8

STATYSTYKA MEDYCZNA wew. 8

KSIĘGOWOŚĆ/KADRY-PŁACE wew. 0

Filia w Starych Pieścirogach, ul. Sikorskiego 5

Rejestracja tel. 23 691 22 20

Czynne:
Poniedziałek — od 8.00 do 18.00
Wtorek — od 8.00 do 15.00
Środa — od 8.00 do 16.00
Czwartek — od 8.00 do 13.00
Piątek — od 8.00 do 16.00

Filia w Cieksynie, ul. Sportowa 5

Rejestracja tel. 23 693 50 05

Czynne:
Poniedziałek — od 8.00 do 15.00
Wtorek — od 8.00 do 15.00
Środa — od 8.00 do 18.00
Czwartek — od 8.00 do 15.00
Piątek — od 8.00 do 15.00