Przejdź do treści

Kontakt

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nasielsku

Adres do korespondencji:
SP ZOZ Nasielsk
ul. Sportowa 2
05-190 Nasielska
sekretariat@zoznasielsk.pl

Adres skrzynki podawczej (ESP):
SPZOZNasielsk

Przychodnia w Nasielsku, ul. Sportowa 2

Czynna codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 -18.00
Rejestracja tel. 23 691 25 03 wew. 2

Sekretariat tel. 023 691 25 03 wew. 3

Inspektor ds. ochrony danych osobowych tel. 023 691 25 03 wew. *

Statystyka medyczna tel. 023 691 25 03 wew. *

Księgowość/Kadry tel. 023 691 25 03 wew. 0

Pielęgniarka koordynująca tel. 023 691 25 03 wew. 5

Pielęgniarki środowiskowo-rodzinne tel. 023 691 25 03 wew. 6

Przychodnia w Starych Pieścirogach ul. Sikorskiego 5

Czynna codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 18.00
Rejestracja tel. 23 691 22 20

Filia w Cieksynie, ul. Sportowa 5

Czynne:
Poniedziałek — od 8.00 do 15.00
Wtorek — od 8.00 do 15.00
Środa — od 8.00 do 18.00
Czwartek — od 8.00 do 15.00
Piątek — od 8.00 do 15.00

Rejestracja tel. 23 693 50 05