Przejdź do treści

ZMIANA CENNIKÓW procedur i usług w ramach świadczeń zdrowotnych odpłatnych

Szanowni Państwo,

informujemy, że z dniem 01.07.2022 r. uległy zmianie cenniki procedur i usług w ramach świadczeń zdrowotnych odpłatnych realizowanych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Nasielsku.