Przejdź do treści

ZMIANA SPOSOBU ODBIORU ODPISÓW BADAŃ LABORATORYJNYCH

Szanowni Pacjenci,

z uwagi na rosnące koszty funkcjonowania Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nasielsku oraz na częściowe zredukowanie wpływu naszej placówki na środowisko naturalne od 21 listopada 2022 r. wprowadzamy zmiany w sposobie odbioru przez pacjentów odpisów wyników badań wykonywanych w Medycznym Laboratorium Diagnostycznym w Nasielsku.

Pacjent, który na podstawie skierowania od lekarza miał wykonane badania w Medycznym Laboratorium Diagnostycznym w Nasielsku, ul. Sportowa 2, może odebrać wyniki badań w formie odpisu w następujący sposób:

  • Samodzielnie poprzez internetowe pobieranie wyników badań laboratoryjnych poprzez stronę internetową:  https://kl977.elaborat.marcel.pl/ – dostęp przez 24 godziny 7 dni  w tygodniu;
  • w Medycznym Laboratorium Diagnostycznym – codziennie  od poniedziałku  do piątku  w godzinach 12.00-15.00;
  • w Rejestracji przychodni w Nasielsku, ul. Sportowa 2 – codziennie od poniedziałku do piątku  w godzinach 15.00-18.00.

WARUNKIEM ODBIORU WYNIKÓW BADAŃ JEST PRZEDSTAWIENIE KODU OTRZYMANEGO OD MEDYCZNEGO LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNEGO ORAZ DOKUMENTU TOŻSAMOŚCI.